ช่างมันส์ TV เกร็ดความรู้ กับลุงพี ตอนที่ 2 รับมืออย่างไร เมื่อหลังคารั่ว