ช่างมันส์ TV เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอน "PRECAST มีข้อดีอย่างไร?"
https://www.youtube.com/watch?v=Oul5Z7OMbqM
13 พ.ย. 2558
เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอน "PRECAST มีข้อดีอย่างไร?"...
Sponsor
สมาร์ทคอนกรีตบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)