ช่างมันส์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนนางเลิ้ง โดยวิทยุครอบครัวข่าว และ รายการช่างมันส์
27 พ.ค. 2559

ช่างมันส์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนนางเลิ้ง โดยวิทยุครอบครัวข่าว และ รายการช่างมันส์
 
 
ชุมชนนางเลิ้งเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่ประกอบด้วยช่างเชิงวัฒนธรรมมากมายทั้งช่างรำ ช่างทำชุดโขน ช่างเต้น ช่างศิลป์ ช่างทำเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมานับ  100 ปี แต่ด้วยความเก่าแก่ของชุมชนประกอบกับสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้เกือบทั้งหมด จึงทำให้ชุมชนเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งทางรายการ “ช่างมันส์” และ วิทยุครอบครัวข่าว ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้เข้าไปสำรวจและสอบถามบุคคลสำคัญและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน ทำให้ทราบว่าชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทางรายการช่างมันส์ และ ทีมคลินิกช่าง จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จึงได้จัดกิจกรรม “ช่างมันส์สัญจร” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนถึงสาเหตุต่างๆในการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
2. เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤต
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่รายการให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับชุมชน
 
 
 
 โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1 “ช่างเก่าเล่าเรื่อง”
 
 
เปิดงานช่างมันส์สัญจร ชวนคุยเรื่องราวของนางเลิ้ง รู้จักกลุ่มพัฒนา การท่องเที่ยวชุมน Trawell ช่างเก่าเล่าเรื่อง ในชุมชนนางเลิ้งประกอบด้วยช่างเชิงวัฒนธรรมมากมาย ทั้งช่างรำ ช่างทำชุดโขน ช่างเต้น ช่างศิลป์ ช่างทำเครื่องดนตรี ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ให้เหล่าช่างย่านนางเลิ้ง มาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมานับร้อยปี และเดินสำรวจชุมชนพร้อมแนะนำทั้งวิธีแก้ปัญหาทางด้านโครงสร้างโดยทีมคลินิกช่าง
 
ช่วงที่ 2 ชวนชิมอาหารรสเลิศนางเลิ้ง
 
 
แนะนำร้านอาหาร มีการจัดโชว์ตัวอย่างอาหารจากร้านดังย่านนางเลิ้ง ที่ใครมาต้องชิมทั้งคาวและหวาน
 
ช่วงที่ 3 ช่างชวนมันส์
 
 
ชวนชาวนางเลิ้งเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเก่า ถกปัญหาเรื่องบ้านๆ การป้องกันการเกิดไฟไหม้, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลบ้านไม้ ปรับปรุง ซ่อมแซมโดยอ.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท.  และ อ.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการความปลอดภัย วสท.
 
โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ชุมชนนางเลิ้ง

PPS GROUPAeroflex
ข่าวอื่นๆ