ช่างมันส์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนนางเลิ้ง โดยวิทยุครอบครัวข่าว และ รายการช่างมันส์
2 พ.ค. 2559

ชุมชนนางเลิ้งเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่ประกอบด้วยช่างเชิงวัฒนธรรมมากมายทั้งช่างรำ ช่างทำชุดโขน ช่างเต้น ช่างศิลป์ ช่างทำเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมานับ  100 ปี แต่ด้วยความเก่าแก่ของชุมชนประกอบกับสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้เกือบทั้งหมด จึงทำให้ชุมชนเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งทางรายการ ช่างมันส์” และ วิทยุครอบครัวข่าว ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้เข้าไปสำรวจและสอบถามบุคคลสำคัญและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน ทำให้ทราบว่าชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทางรายการช่างมันส์ และ ทีมคลินิกช่าง จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จึงได้จัดกิจกรรม ช่างมันส์สัญจร” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.       เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนถึงสาเหตุต่างๆในการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

2.